Table of Contents

1 Agenda 2020-03-16 [7/12]

 • [X] Velkommen
 • [X] Innsjekk
 • [X] Valg referent
 • [X] Siden sist
 • [X] Utvidelse av koordinatorkroken, inkludere arbeidsgruppe koordingatorer
 • [X] Siste nytt fra koordinatorene
 • [X] XR Telemark under COVID-19
 • [ ] Bekrefte studiesirkel og lokallagsmøte annenhver uke avtale hvordan vi gjennomfører/forbereder studiesirkel
 • [ ] Hva kan settes igang av arbeid i arbeidsgruppene
 • [ ] Kommunikasjons platform
 • [ ] Diverse
  • milla?
 • [ ] Utsjekk

Author: Tonton

Created: 2020-03-16 Mon 18:56

Validate