Det er mange meninger i luften fra tid til annen om hva økologisk dyrking er, om det er sunt og om det er bærekraftig. Dette er store komplekse temaer, men jeg tenkte å rydde litt i noen av begrepene og si litt om hvordan vi gjør på Bamble Andelsgård i den daglige driften.

Økologisk jordbruk har mange definisjoner (se for eksempel store norske leksikons og wikipedias definisjoner) og det er store forskjeller hvorvidt tankegodset og kunnskapen henger sammen med hva som blir praktisert; igjen henger dette sammen med at økologiske varer er blitt en merkevare. Rent praktisk betyr det som regel at de midlene en kan bruke til næring og bekjempelse av dyr, sopp og planter er begrenset til naturlige midler. Det er alikevel viktig å huske at noen av de sterkeste giftstoffene vi vet om er også naturlige.

En annen vanlig misforståelse tror jeg henger sammen med at man på engelsk bruker ordet organic om økologisk. Organisk betyr at noe lever eller har levd, men i økologisk jordbruk er det for eksempel vanlig med tilføring av mineraler som kalsium, jern og magnesium. Mineraler er per definisjon ikke organiske, men er slik de brukes i økologisk jordbruk i naturlig form.

Sist, men ikke minst, må vi huske at all fysisk materie er bygget opp av kjemiske stoffer. Jeg ser dessverre at mange sier at økologisk jordbruk ikke bruker kjemi (klask på lanken til både wikipedia og store norske leksikon). Forhåpentligvis menes det syntetisk framstilte kjemikalier, men påstanden er i beste fall upresis, tvetydig og effektivt ugyldig.

Bamble Andelsgård drives med økologiske metoder etter økologiske prinsipper. Men vi er ikke Debio sertifisert og har heller ikke, så vidt jeg vet, startet prosessen med å bli det. Hvorfor det i Norge er slik at man må betale for å bli godkjent økologisk, mens å bruke syntetiske gift og næringstoffer er normalt er et mysterium for meg.

På Bamble Andelsgård har vi ved to anledninger sprøytet mot larver, begge gangene med en omtrentlig 1 til 10 blanding grønnsåpe og vann. Vi gjødsler også, da med vårt eget neslevann og tørket hønsemøkk som vi får i sekk fra butikk. Vi har også gjødslet hele gjordet med det som kalles brent hestemøkk som ble pløyd ned i jorda før gjerdet ble satt opp.

Samtidig vet vi at å sprøyte, også med grønnsåpe, tar livet av veldig mange små organismer som vi helst vil ha. Derfor er sprøyting og lignende virkemidler alltid siste utveg.

Dette er bare et kort naivt overblikk over noen vanlige misforståelser i forhold til økologisk jordbruk og det kan være en jungel å finne frem i. Er økologisk mat sunnere? Er økologisk jordbruk bedre for jorda? Blir det nok mat til alle med økologisk dyrking? Komplekse spørsmål med komplekse svar. Det viktigste er kanskje å være kritisk når noen koker komplekse temaer ned til enkle svar, som regel ligger det noe igjen i gryta og på kjøkkenbenken.